Дневен ред 8-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе