Дневен ред 8 ма седница на Советот на Општина Свети Николе