Афалтирање на улиците 11-ти Октомври и Гоце Делчев

Завршија активностите за афалтирање на улиците 11-ти Октомври и Гоце Делчев во стариот дел на Свети Николе. Покрај асфалтирањето на овие две улици заменета е старата азбестна водоводна мрежа со нова ПВЦ инсталација. Како што истакнува градоначалникот Зоран Тасев иако не е влезено во програмата овој проект е реализиран како нужна потреба на граѓаните на Свети Николе. Во наредниот период ќе продолжи уредувањето на тротоasfaltiranje-dg1 asfaltiranje-dg2 asfaltiranje-dg3 asfaltiranje-gdарите и помалите сокачиња со поставување на бекатон елементи.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora