Акција за подигање на еколошката свест.

Традиционално и оваа година, Општина Свети Николе и Извидничкиот Oдред “Гоце Делчев” за 1 мај ќе се обидат да ја подигнат еколошката свест на граѓаните на Општина Свети Николе со цел нашите излетнички места да останат чисти. На 1 Мај ќе се делат флаери и вреќи за отпад пред влезовите на излетничките места Ѓуриште и брана Мавровица.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora