Брендирање на руралните бизниси за задржување на младите

Да се зголеми бројот на претприемачки бизниси во општина Свети Николе, преку идентификација на руралните традиционални бизниси со највисок потенцијал и нивно претворање во профитабилни фирми, како и намалување на економската стапка на на миграција на младите , односно нивна преселба во поголемите градови во нашава земја или заминување надвор од границите на Македонија, се цели на проектот  „Брендирање на руралните бизниси со цел задржување на младите во руралните области“. Како што истакна во своето обраќање градоначалникот Зоран Тасев, од општина со развиено занаетчиство, во Свети Николе сега на прсти се бројат старите занаети и пензионираните занаетчии кои ги одржуваат своите дуќани. Новото време и компаниите кои отвораат сопствени капацитети, бараат обучени работници и занаетчии од сите профили. Но, да не заборавиме дека и услужните дејности од овој тип им се потребни на граѓаните.

Проектот беше имплементиран изнинативе девет месеци од страна на Здружението за развој, претприемништво и претприемачно учење „Марвел-АДЕЕЛ“, компанијата „СИ комуникејшн“ од Скопје и локалната самоуправа на Општина Свети Николе. Како што беше истакнато на прес-конференцијата, спроведените активности имаат директно влијание на невработеноста кај младите, како еден од најголемите социјални проблеми во руралните области на општината.

brendiranje 6 brendiranje 5 brendiranje 4 brendiranje 3 brendiranje 2 brendiranje 1

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora