Екипи на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе деновиве интезивно работеа на ресчистување на поголем број диви депонии кои ги создаваат жителите на месната заедница во село Црнилиште. Локалната самоуправа Свети Николе во соработка со комуналното претпријатие континуирано превзема вакви активности со цел да се намали бројот на дивите депонии во руралните населени места и околу градот.

crniliste