Чистење на речните корита

Со механизација од дирекцијата за заштита и спасување во Свети Николе продолжи чистењето на речните корита. Како што истакнува градоначалникот Зоран Тасев, акциите за чистење на речните корита на повеќе водни текови, кои беа спроведени во изминатиот период покажаа дека можат да се заштитат луѓето и имотите од поплави. Положен е голем испит, бидејќи со рекорден прилив на вода во светиниколска река од 52 метри кубни во секунда, успешно беше одбранет градот од надојдените води. Во општина Свети Николе нема пријавено поголеми штети, единствено надојдената вода на светиниколска река урна еден мост и поплави незначителни земјоделски површини. И годинава интензивно ќе се работи на чистење на сите реки и речни корита во кои ќе биде вклучен и хидросистемот „Брегалница„ во чија надлежност е светиниколскиот ревир.

cistenje (4) cistenje (3) cistenje (2) cistenje (1)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora