Чистење на влезовите на градот

Јавното комунално претпријатие „Комуналец“, започна голема акција за чистење на влезовите на градот Свети Николе. Сите канали и банкини покрај патот на влезот од Железничката станица Овчеполе во Свети Николе, кај конфекцијата „Каса Мода“, кои беа исполнети со наноси на земја, смет и растенија се чистат   со механизација. При поголеми врнежи на дожд, на овој дел од коловозот се создаваа големи локви на вода и претставуваа проблем за како за возачите и така и за нормалното одвивање на сообраќајот. Активностите за чистење на влезовите и сообраќајниците од патните правци кои водат од Куманово, Штип и Велес во Свети Николе ќе продолжи и во наредниот период.

cistenje (5) cistenje (4) cistenje (3) cistenje (2) cistenje (1)

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora