Чистење на дел од речното корито кај м.в.Отпад од шут и трска

Започнавме со реализација на уште една еколошка активност – чистење на дел од речното корито кај м.в.Отпад од шут и трска.

После чистење на овој потег, продолжуваме со чистење на речното корито кај Дрвенарија и решавање на повеќегодишниот проблем со ширење на непеијатна миризба, што го прави река Периш на тој потег.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora