Чистење на речното корито

Локалната самоуправа на општина Свети Николе, започна со рализација на проектот за чистење на речното корито на светиниколска река, како една од мерките за регулирање на водотеците и спречување на поплави на територијата на општината. Средствата за изведување на овие активности се обезбедени преку   Центарот за справување со кризи на Република Македонија и како што истакнува градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски, во наредните неколку недели ќе се работи на проширување и продлабочување на речното корито на потегот од село Амзабегово до Свети Николе во должина од околу 10 километри, како и на отстранување на критичните точки во речните корита и на притоките на реката. Со реализација на оваа активност ќе се спречи можното излевање на реките и поплавување на станбените и стопанските објекти, како и земјоделските површини во светиниколско.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora