Да ги заштитиме излетничките места

По многуте акции за чистење, денес Извидниците од Извиднички Одред Гоце Делчев во соработка со Полициската станица од Свети Николе и градоначалникот на Општина Свети Николе г-дин Сашо Велковски спроведоа превентивна акција на најпознатите излетнички места во Општина Свети Николе. За време на оваа акција Извидниците поделија флаери и вреќи за ѓубре со што го свртеа вниманието на излетниците кон проблемот кој секоја година се јавува по завршувањето на прославата на Денот на трудот.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora