Да ги заштитиме излетничките места

По многуте акции за чистење, денес Извидниците од Извиднички Одред Гоце Делчев во соработка со Полициската станица од Свети Николе и градоначалникот на Општина Свети Николе г-дин Сашо Велковски спроведоа превентивна акција на најпознатите излетнички места во Општина Свети Николе. За време на оваа акција Извидниците поделија флаери и вреќи за ѓубре со што го свртеа вниманието на излетниците кон проблемот кој секоја година се јавува по завршувањето на прославата на Денот на трудот.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora