Дератизација на канализационата мрежа во Свети Николе

Покрај редовното одржување на канализационата мрежа ЈКП „Комуналец“, континуирано секоја година спроведува акција на дератизација за уништување на глодарите. Екипи од комунални работници под надзор на Центарот за јавно здравје од Велес, започнаа со дератизација на целокупната канализациона мрежа, како и водотеците во и околу Свети Николе, со средства кои не се опасни по животната средина. Акцијата ќе се спроведува во наредните неколку дена со цел да се регулира популацијата на глодари кои се преносители на заразни заболувања.

deratizacija (4) deratizacija (3) deratizacija (2) deratizacija (1)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora