Децата од училиштата и градинките добија пакетчиња од Дедо Мраз

 Дедо Мраз  и градоначалникот на општина Свети Николе поделија пакетчиња во Детската градинка Рахилка Гонева и основните училишта.
Беа пречекани  со многу радости и  прекрасна приредба 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora