Детски семафор 2018

На ден 21.04.2018 година Општина Свети Николе успешно ја спроведе традиционалната сообракајно-воспитна манифестација „Детски семафор“ за учениците од основните училишта на Општина Свети Николе и Општина ЛозовоIMG_20180421_083724 IMG_20180421_084006 IMG_20180421_084025 IMG_20180421_103606 IMG_20180421_103838 IMG_20180421_103957 IMG_20180421_104120 IMG_20180421_104216 IMG_20180421_104242 IMG_20180421_104504 IMG_20180421_104535 IMG_20180421_104609 IMG_20180421_104618

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora