Дезинфекција на просториите во Здравствен дом „Ѓ.Гаврилски“

Донираниот апарат за дезинфекција на просториите на општина Свети Николе, дело на нашите сограѓани Ивица и Никола е ставен во функција , за дезинфекција на сите простории во Здравствен дом “Г.Гаврилски”.

Истиот , максимално ќе го искористиме за дезинфекција и на просториите во градинката и во сите училишта на територијата на нашата општина .

Според најава на иноваторите, во наредниот период се планира производство на повеќе вакви апарати кои ќе бидат отстапени на општинските установи за дезинфекција на просториите.

народен музеј

bylazora