Дезинфекција на просториите во Здравствен дом „Ѓ.Гаврилски“

Донираниот апарат за дезинфекција на просториите на општина Свети Николе, дело на нашите сограѓани Ивица и Никола е ставен во функција , за дезинфекција на сите простории во Здравствен дом “Г.Гаврилски”.

Истиот , максимално ќе го искористиме за дезинфекција и на просториите во градинката и во сите училишта на територијата на нашата општина .

Според најава на иноваторите, во наредниот период се планира производство на повеќе вакви апарати кои ќе бидат отстапени на општинските установи за дезинфекција на просториите.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora