Дезинфекција на сите објекти и улици во Свети Николе

По одлука на Кризниот штаб на општина Свети Николе, екипи на ЈКП Комуналец, денес извршија дезинфекција на сите влезови на колективните згради во нашата општина.

При дезинфекција на улиците во Свети Николе се вклучија и земјоделците со сопствена механизација .

Продолжуваме со дезинфекција на јавните површини со цел поголема превенција и заштита од коронавирусот.

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora