Дезинфекција по руралните населени места во Општина Свети Николе

Кризниот штаб донесе одлука за дезинфекцијата на руралните населени места во Општина Свети Николе. Со помош на индивидуалните земјоделци и стопанственици се дезинфицираат и селата кои се во атарот на Општина Свети Николе. Градоначалникот на Општина Свети Николе м-р. Сашо Велковски со голема благодарност до индивидуалните земјоделци и стопанствениците за солидарноста.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora