Добитници на неповратни средства од Владата за започнување на старт ап бизниси

Бранко Данаилов и Филип Анастасовски  добија неповратни средства од Владата во износ од 5.000 евра за започнување на старт ап бизниси.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora