Бранко Данаилов и Филип Анастасовски  добија неповратни средства од Владата во износ од 5.000 евра за започнување на старт ап бизниси.