Доделена нова механизација за СОУ Кочо Рацин

СОУ Кочо Рацин од Свети Николе продолжува со својата успешна приказна.На трајно користење од Владата на Република Северна Македонија им беше доделена земјоделска механизација :
-соларна сушара за овошје и зеленчук
-фумигатор
-двобразен плуг
-трактор
-ѓубрерастурач
-атомизер
-прскалка
-брана четирикрилна појачана
-моторен култиватор со тркала приклучна механизација, фреза, косачка и плуг
Сето ова е со цел за да го подобрат квалитетот на својата работа и да се афирмираат како стручно училиште.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora