Доделени сертификатите за учество во проектот за Општо-корисна работа

Во кабинетот на градоначалникот на Општина Свети Николе беа доделени сертификатите за учество во проектот за Општо-корисна работа за општина Свети Николе во соработка помеѓу УНДП , АВРМ и општина Свети Николе.Им беше заблагодарено за успешната соработка и за успешната реализација на проектот.Како резултат на тоа распишан е нов Јавен повик за ангажирање на 14 лица од програмата Општо-корисна работа и тоа :
– 6 лица за образовни асистенти
– 3 лица за лични асистенти
– 4 лица за негователки за деца од предшколска возраст
-1 лице за неговател во Центарот за лица со посебни потреби.

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora