Доделување на награди и признанија по повод Свети Никола патрон на градот Свети Николе.