Доделување на награди на успешни ученици-Свечена седница по повод 14 Септември-Ден на ослободувањето на Свети Николе

На Свечената седница по повод 14 Септември-Ден на ослободувањето на Свети Николе, посебен акцент беше ставен на доделувањето на награди на успешни ученици од општината.Сите ученици од општина Свети Николе кои освоиле награди на државно и интернационално ниво беа наградени со ваучери-парични награди а на менторите им беа доделени благодарници и пригодни подароци.Општина Свети Николе води посебна грижа за афирмација на овие наши млади граѓани но и нивните ментори кои преку целата година напорно работат во подготовката на нивните ученици за овие натпревари.За таа цел за првпат оваа година во општината се донесе Правилник за наградување за успеси на републички, Олимписки и меѓународни натпревари и се издвојуваат посебни средства во буџетот за препознавање на успесите на нашите вредни ученици.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora