Донација на детски играчки

Донација на детски играчки во детската градинка „Рахилка Гонева“ од страна на уште една општествено одговорна фирма во Свети Николе – Станицата за технички преглед “Авто сигурност” Свети Николе. Доказ повеќе, дека во Свети Николе има фирми кои сакаат да им овозможат поубав престој на нашите најмили во Детската градинка .

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora