Градоначалникот Тасев во посета на МЗ Ерџелија и Мустафино

Според програмата на локалната самоуправа на општина Свети Николе, делегација составена од директори на јавни претпријатија, општинска администрација, членови на Советот , предводени од градоначалникот Зоран Тасев,   ги посети месните заедници во селата Ерџелија и Мустафино. На средбите со жителите беа презентирани актуелните состојби и проблеми со кои се соочуваат граѓаните во секојдневното живеење. Локалната самоуправа ќе изготвува проекти, кои ќе бидат поднесувани до институциите на нашава земја, како и до странски донатори за да се обезбедат финасиски средства,   со цел подобрување на условите во руралните подрачја на општина Свети Николе.

mesni zaednici (6) mesni zaednici (5) mesni zaednici (4) mesni zaednici (3) mesni zaednici (2) mesni zaednici (1)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora