Градоначалникот во посета на месните заедници

Претставници од локалната самоуправа и директорите на јавните претпријатија предводени од градоначалникот Зоран Тасев, деновиве ги посетија месните заедници во селата Кнежје, Горобинци, Трстеник, Сопот и Преод.

Во директни разговори со жителите на селските населби се дефинираат проблемите, со цел подобрување на животниот стандард и решавање на комуналните и инфраструктурните проблеми.

mesni zaednici (11) (Copy) mesni zaednici (10) (Copy) mesni zaednici (9) (Copy) mesni zaednici (8) (Copy) mesni zaednici (7) (Copy) mesni zaednici (6) (Copy) mesni zaednici (5) (Copy) mesni zaednici (4) (Copy) mesni zaednici (3) (Copy) mesni zaednici (2) (Copy) mesni zaednici (1) (Copy)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora