Хоризонтална сигнализација на улиците во градот

Вработени во Јавното комунално претпријатие Комуналец деновиве започнаа со хоризонтално обележување на улиците во централното градско подрачје. Во   годишната програмата   според потребите, локалната самоуправа спроведува хоризонтално обележување на улиците, со цел безбедно одвивање на сообраќајот и заштита на пешаците, како и на останатите учесници во сообраќајот. Во наредните денови ќе бидат обележани сите пешачки премини на сообраќајниците.

zebri (2) (Copy) zebri (3) (Copy) zebri (4) (Copy) zebri (1) (Copy)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora