Известување – лица со попреченост

Се известуваат сите граѓани на Општина Свети Николе кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, доколку имаат потреба од помош или поддршка од страна на Градоначалникот на Општина Свети Николе, Барањата можат да ги поднесат во канцеларија бр. 7 на приземје, во општинската зграда.

 

Телефон за контакт и дополнителни информации:

444 169 локал 122

444 321 локал 122

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora