Интензивна реализација градежните проекти

Деновиве во Свети Николе на повеќе локации интезивно се изведуваат градежни работи. Во тек е голема експанзија на градежните работи на уличната инфраструктура како дел од четиригодишната програма на локалната самоуправа. Започна асфалтирањето на улиците „Цветан Димов“ и „Рахилка Гонева“ во должина од 630 метри, за што локалната самоуправа вложува над 7 милиони денари. Од овие улици извадена е коцката, поставени се нови водоводни линии и приклучоци за секое домаќинство, а сега се поставува и нов асфалтен слој на целокуната должина на споменатите улици. Инаку, во тек се работите и на улицата „Маршал Тито“ и „Плоштадот Илинден“ каде се подготвува поставување на нов асфалт на целокупната коловозна површина. Исто така, при крај се и подготвителните работи на улицата „Ангел Трајчев“ каде што е извршено вадење на коцката и поставување на нови водоводни инсталации. Се очекува овие градежни работи да завршат до крајот на месец ноември.

12031541_1731153957117939_4897762673612208236_o 12087230_1731153490451319_3469174101998826031_o 12095029_1731153237118011_1998869036701078259_o 12132583_1731153673784634_7442530374265071603_o

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora