Изградба на детски игралишта во општина Свети Николе

Локалната самоуправа Свети Николе го реализира проектот изградба на детски игралишта во општина Свети Николе, кои покрај изградените игралишта во селата, тековно се гради и во градот Свети Николе. Едно од неколкуте игралишта во градот е во населбата „Лозов Расадник“ на кое Градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев заедно со Директорот на ЈКП„Комуналец“ од Свети Николе Александар Давчев извршија увид на тековната изградба на оваа детско катче кое претставува можност децата од оваа населба да се рекреират и забавуваат.

ди ди2 ди3 ди4
+10

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora