Изградба на фекална канализација со пумпна станица Фаза 1 на потегот позади Здравствен дом „Г.Гаврилски“ во Свети Николе

Се стартува со реализација на уште инфраструктурен проект „Изградба на фекална канализација со пумпна станица Фаза 1“ на потегот позади Здравствен дом „Г.Гаврилски“ во Свети Николе.
Вредноста на инвестициските работи е во износ од околу 2.000.000 денари и истите се обезбедени од буџетот на општина Свети Николе.
Со реализацијата на овој проект се решава повеќедеценицскиот проблем на граѓаните од овој дел на Свети Николе со отпадните води. Истиот во оваа фаза предвидува пумпна станица , 13 канализациони шахти и канализациони цевки во должина од 500м.
Изведувач на градежните работи е Баџак инжинеринг и ЈКП Комуналец. 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora