Изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Билазора -Свети Николе

Во општина Свети Николе беше потпишан договорот помеѓу општина Свети Николе,Вардарски Плански Регион и изведувачите на проектот Изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Билазора -Свети Николе.Изведбените работи треба да се завршат до крајот на годината.Овие средства се обезбедени од Бирото за регионален развој и општина Свети Николе.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora