Изјава на Градоначалникот за организирање на наставата на општинските училишта и мерките за заштита од Covid19.