ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година, наменети за финансирање на програми активности на здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот.

Документи: