ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година, наменети за финансирање на програми активности на здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот.

Документи:

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora