ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година, наменети за финансирање на програми активности на здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот.

Документи:

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora