Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во 6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora