Јавен Повик на општина Свети Николе за прибирање на информации за даватели и баратели на социјални услуги, како и пројавување на иницијативи за социјални услуги на територијата на Општина Свети Николе

Obrazec za Socijalni uslugi (2) [pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/Scanned-image-3.pdf”]

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora