ЈАВЕН ПОВИК за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе

javen povik sken_001

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora