Јавен повик за предлагање членови на Младински совет на општина Свети Николе

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/Scanned-image-3-1.pdf” title=”Scanned-image-3″] SM-1 SM-2  SM-3

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora