ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Одлука бр.0701-686 од 31.10.2008 и Одлука бр.0701-631 од 29.09.2008 г. донесени од Советот на Општина Свети Николе, Градоначалникот на општината го распишува следниот:

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

            Се известуваат сите заинтересирани Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот дека Општина Свети Николе започна со изготвување на Нацрт буџетот за 2016 година.

 

Од тие причини доколку сметате дека Вашите предлог проекти треба да бидат вклучени во истиот, потребно е да доставите комплетна документација во општината до 20.11.2015 година.

види повеќе…

симни формулар…

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora