Јавна иницијатива – Свети Николај 2022

Општина Свети Николе покренува Јавна иницијатива за прибирање на пријави со Предлози за доделување на плакети, признанија, благодарници и спомен плакети – Патрон на градот “Свети Николај” за 2022 година.

Иницијативата може да ја погледнете на следниот линк.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora