Јавна иницијатива за прибирање на пријави – Патрон на градот „Свети Николај“ за 2019 година

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/2019-konkurs-Sveti-Nikolaj.pdf” title=”2019 конкурс Свети Николај”]

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora