Јавна иницијатива за прибирање на пријави со Предлози за доделување на плакета, признанија, благодарници и спомен плакети – Патрон на градот „Свети Николај“ за 2021 година

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora