Јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Детален урбанистички план со намена Д3 – спорт и рекреација, локалитет Мавровица

Во просториите на општина Свети Николе се одржа јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Детален урбанистички план со намена Д3 – спорт и рекреација, локалитет Мавровица – Општина Свети Николе,односно станува збор за локација за изградба на базен.
До 30.09 граѓаните ќе имаат можност да поднесуваат анкетни листови по предлог планот со нивни предлози и мислења по истиот.
Со овој план се предвидува и актуелизирање на просторот со нови спортски содржини како и заживување на фудбалското игралиште кое се наоѓа на овој простор , за кое се потрошија народни пари, а истиот е вон функција со години.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora