Камен темелник на црквата Свети Лидија македонка

На ден 15.06.2014 беше поставен камен темелникот на божјиот храм, црквата Света Лидија македонка во Свети Николе.
Ова воедно е првиот божји храм посветен на Света Лидија македонка во Македонија. Света Лидија македонка е првата жена македонка која кога Апостол Павле пристигнал во Македонија ја примила христијанската вера и се покрстила.

 

nova crkva (1) nova crkva (2) nova crkva (3) nova crkva (4) nova crkva (5) nova crkva (6) nova crkva (7) nova crkva (8) nova crkva (9) nova crkva (10) nova crkva (11)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora