Кинески Синохидро започна со изградба на Автопатот Миладиновци – Свети Николе – Штип

Кинеската компанија Синохидро  од   вчера ги  започна  градежните  работи за  изградбата на автопатот Миладиновци –Штип на делницата од Свети Николе кон Миладиновци кај месноста Кантонче, каде е предвидена клучка за влез и излез од градот. За изведување на градежните работи покрај вработените на компанијата Синохидро ќе бидат ангажирани и лица и градежни компании од нашава општина, како што е АГП која веќе ја вклучи тешката механизација  за пробивање на трасата од автопатот.

avtopat (6) avtopat (5) avtopat (4) avtopat (3) avtopat (2) avtopat (1)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora