Конкурс за прибирање на пријави за доделување на плакета, признанија, благодарници и спомен плакети – Патрон на градот „Свети Николај„

Конкурс за прибирање на пријави за доделување на плакета, признанија, благодарници и спомен плакети – Патрон на градот „Свети Николај„

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora