Републичкиот завод за трансфузиологија од Скопје во соработка со Општинскиот Црвен крст, денеска во Свети Николе спроведоа акција за доброволно дарување на крв. Интересот за овие хуманитарни акции во општината е голем и секогаш го надминува планиранираниот број на дарувања, што на годишно ниво изнесува неколку десетина проценти над планираните 900 крвни единици. Досегашните акции покажуваат дека интересот кај крводарителите не се намалува, а е регистриран и зголемен број на дарители кои за прв пат ја подаваат својата рака. Денес на крводарителната акција учествуваше градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски, кој е повеќекратен дарител со околу 70 дарувања.

DSCN0097 DSCN0099 DSCN0137 DSCN0141 DSCN0143 DSCN0155