Набавено ново возило во ЈКП„Комуналец“

За потребите на екипите за интервенција и одржување на водоводните и канализационите мрежи. ЈКП „Комуналец“ набави мало товарно возило со носивост до 1000 килограми. Вредноста на возилото изнесува околу 470 илјади денари. Како што истакнува директорката на „Комуналец“ Татјана Григорова, во наредниот период   од работењето на претпријатието   ќе се набавуваат и други средства и машини со цел поефикасно работење и одржување на водоводните и канализационите мрежи и инсталации, како и грижата за комуналната хигиена и одржување на парковските и тревни површини во градот и населените места во општината.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora