Набавка на камиони за смет и санитетско возило

Локалната самоуправа на Општина Свети Николе по иницијатива на членови на Советот на општината од Швајцарија набави и втор камион за собирање на смет со зафатнина од 10 тони. Со набавката на вториот камион ќе се подобри собирањето на сметот од контејнерите низ градот и населениете места.
Покрај ова, како што истакнува Градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев голема благодарност им упатува и на Никола и Борче Младеновски, наши сограѓани кои живеат и работат во Швајцарија за донацијата на амбулантно возило за потребите на Здравствениот дом во Свети Николе. Инаку санитетското возило марка „Мерцедес“ е опремено со сите потребни инструменти за итна медицинска помош и транспорт на болни до клиничките центри во земјава.

ambulk ambulk2 kamiong kamiong2

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora